Το συγκεκριμένο κληροδότημα καθιερώθηκε το 1997, κατά τη διάρκεια της τριετούς εκστρατείας του ΚΙΕ για εξεύρεση πόρων. Σκοπός του είναι να παρέχει τους αναγκαίους πόρους για την πληρωμή της ετήσιας συμβολικής αμοιβής του Διευθυντή του Ινστιτούτου στην Αθήνα. Από το 1994, η θέση του Διευθυντή επανδρώνεται από έναν/μία επιστήμονα από τον Καναδά που διαμένει στην Αθήνα, ο οποίος/η οποία αφιερώνει μέρος του χρόνου του/της για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου, και για το οποίο λαμβάνει μία συμβολική αμοιβή. Μέρος των εξόδων σχετικών με τη θέση του Διευθυντή καλύπτονται από το συγκεκριμένο κληροδότημα.