Το Κληροδότημα Κτιρίου δημιουργήθηκε το 2005 για την αγορά και ανακαίνιση της ακίνητης περιουσίας, στην οποία στεγάζονται η βιβλιοθήκη, τα γραφεία και ο ξενώνας του Ινστιτούτου. Καθώς το Ινστιτούτο συνεχίζει να μεγαλώνει, η επέκταση και βελτίωση των υποδομών του κρίνονται απαραίτητες. Σκοπός του κληροδοτήματος είναι η κάλυψη αυτής της συνεχόμενης ανάπτυξης.