Ευκαιρίες

Το Ινστιτούτο προσφέρει αρκετές ευκαιρίες σε Καναδούς φοιτητές με ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Οι Υποτροφίες του Ινστιτούτου επιτρέπουν σε μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε μεταδιδακτορικούς ερευνητές να περάσουν εννέα μήνες στην Ελλάδα στα πλαίσια των ερευνών τους. Η Πρακτική Άσκηση δίνει την ευκαιρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να περάσουν τρεις μήνες στην Αθήνα, βοηθώντας στις εργασίες του Ινστιτούτου. Ερευνητικά προγράμματα πεδίου υπό την αιγίδα του ΚΙΕ προσφέρουν την ευκαιρία σε Καναδούς φοιτητές να αποκτήσουν εμπειρία από πρώτο χέρι των τεχνικών της ανασκαφής και της επιφανειακής έρευνας, εκπαιδεύοντας έτσι την επόμενη γενιά των Καναδών αρχαιολόγων.

Ελληνικά