Ανδρομάχη Γκαζή

Date: 
Monday, October 22, 2018 -
19:00 to 20:00
Location: 
Ιστορικό Αρχείο Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, ΨΑΡΟΜHΛΙΓΓΟΥ 22
Event Description: 

Δρ. Ανδρομάχη Γκαζή (Επίκουρη Καθηγήτρια, Μουσειολογίας,Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Πάντειο Πανεπιστήμιο), «Το Θησείο ως «Κεντρικόν Αρχαιολογικόν Μουσείον»»

Η εισήγηση αυτή παρουσιάζει τη βιογραφία του Θησείου ως «Κεντρικού Αρχαιολογικού Μουσείου», όπως αυτή συντίθεται μέσα από αρχειακό υλικό που διασώζεται στο Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, στα Γενικά Αρχεία του Κράτους και στην Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Την εικόνα συμπληρώνουν μαρτυρίες και περιγραφές ξένων περιηγητών, αναφορές σε ξένα αρχαιολογικά περιοδικά, ταξιδιωτικοί οδηγοί και δημοσιεύματα στον Τύπο της εποχής.
Βασικοί «αφηγητές» είναι ο Ludwig Ross, o Κ. Πιττάκης, ο Π. Ευστρατιάδης και οι φύλακες του Θησείου. Οι θεσμικοί φορείς που εμπλέκονται είναι η Γραμματεία των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως (όπου υπαγόταν τότε η Αρχαιολογική Υπηρεσία), η Γραμματεία των Στρατιωτικών, το Φρουραρχείο Αθηνών, ενίοτε δε και οι ίδιοι οι βασιλείς, Όθων και Αμαλία.
Η συζήτηση επικεντρώνεται στην κυρίως φάση της χρήσης του Θησείου ως μουσείου κατά την περίοδο 1834-1874, η οποία έχει, άλλωστε, ερευνηθεί πιο συστηματικά.